Mitä tulee ottaa huomioon altaan paikkaa valitessa?

Lue tarkemmat ohjeet tämän ohjekirjan kohdasta ”altaan asennus”, ja toimi ohjeiden mukaisesti. On tärkeää, että paikka valitaan ja valmistellaan erityisellä huolella, ja epävarmoissa tilanteissa kannattaa aina kääntyä asiantuntijan eli jäleenmyyjäsi puoleen. Paikkaa valitessa tulee ottaa huomioon keskusyksikön sijainti, alustan roudankestävyys ja tasaisuus, sekä altaan täyttämisen ja tyhjentämisen mahdollisuus. Tulevia huoltoja ja korjauksia varten altaan ympärillä on oltava tarpeeksi tilaa.

Kaikki kysymykset